Informace

Aktuální informace, pozvánky na valnou hromadu a další aktuality najdete vždy na tomto místě.


OZNÁMENÍ – Obchodní věstník

Statutární orgány společností NATURE CAPITAL, a.s., IČ: 262 79 924, se sídlem Pražákova 665/34, 619 00 Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3708, a Infogold s.r.o., IČ: 255 82 348, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35312, tímto zveřejňují následující oznámení: Dne 14.10.2016 byl do sbírky listin obou zúčastněných společností založen Projekt převodu jmění na společníka vypracovaný těmito společnostmi dle ust. §339 zák. č. 125/2008 Sb., od tohoto dne jsou v sídlech společností oprávněným osobám k dispozici dokumenty pro zamýšlenou přeměnu.

Společnosti upozorňují věřitele na jejich práva vyplývající z ust. §35 an. zák. č. 125/2008 Sb.: Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *